کلیدواژه‌ها = نهادهای نفتی
تعداد مقالات: 1
1. راز بقای دولت رانتیه در تاریخ ایران معاصر (1384-1368

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-142

10.22070/iws.2021.4644.1814

سیروس سپهدارنیا؛ علیرضا سمیعی اصفهانی