نویسنده = افسانه خسروی
تعداد مقالات: 1
1. هم‌افزایی دیپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-214

10.22070/iws.2019.4374.1777

افسانه خسروی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان؛ علیرضا موسوی زاده