نویسنده = حمید احمدی
تعداد مقالات: 2
1. هم‌افزایی دیپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-214

افسانه خسروی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان؛ علیرضا موسوی زاده


2. اسلام‌گرایی و ناکامی آن در کردستان عراق

دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-92

حمید احمدی؛ نجم الدین تمری