نویسنده = سید جواد صالحی
تعداد مقالات: 3
1. بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-110

سید جواد صالحی؛ فاتح مرادی نیاز


2. بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش


3. طبقه متوسط جدید و چالش‌‌های سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 125-146

سید جواد صالحی؛ عباس فرح‌بخش؛ ایوب فرج‌زاده